Samen groeien

Voorstellen

Sinds 1 juli 2023 ben ik met veel plezier werkzaam als directeur op de Koningin Emmaschool. De Koningin Emmaschool kenmerkt zich door een positief pedagogisch klimaat. Op de school werkt een hecht en fijn team en met elkaar proberen we het beste onderwijs te verzorgen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Wil je een keer op onze school kijken of wil je meer informatie? Maak dan een afspraak. Ons mailadres is emmaschool@educare.nl

Sigrid van den Berg

Koningin Emmaschool

Koningin Emmaschool biedt gespecialiseerd onderwijs en heeft een afdeling Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en een afdeling Speciaal Onderwijs (SO). De school is een christelijke school met ongeveer 165 leerlingen. Op school leren leerlingen binnen hun mogelijkheden zelfredzaam te zijn, zich weerbaar op te stellen en zich met zelfvertrouwen staande te houden op school en in een diverse maatschappij.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen die specifieke instructie- en ondersteuningsbehoeften hebben en bieden leerlingen nieuwe ontwikkelingskansen. Wij werken met een individueel ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling. Leerlingen die bij ons op school komen, hebben van het samenwerkingsverband een ToeLaatbaarheidsVerklaring gekregen

Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Het SBO biedt onderwijs aan leerlingen van 4 – 13 jaar die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Leerlingen op het SBO hebben meer tijd nodig voor het leren van de basisvaardigheden zoals lezen, rekenen en spellen. In het SBO werken we met kleinere groepen waardoor er meer aandacht is voor de specifieke leer- en ondersteuningsvraag van de leerling. Veel van onze leerlingen stromen door naar het VMBO of het Praktijkonderwijs.

Op de Koningin Emmaschool hebben we 9 SBO groepen.

Speciaal Onderwijs (SO) aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML)

Het Speciaal Onderwijs biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Leerlingen van 4 – 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand in het leren, maar ook vaak op andere ontwikkelingsgebieden worden voorbereid op een plekje in de maatschappij. Vanuit kleine klassen biedt het SO intensieve en specialistische ondersteuning. Zo krijgen leerlingen het best passende onderwijs en de juiste begeleiding vanuit de zorg. Leerlingen in het SO stromen als ze 12 jaar zijn vaak door naar het VSO. Leerlingen in het VSO stromen vaak door naar dagbesteding of beschut werk.

Op het SO van de Koningin Emmaschool werken we met 3 groepen. De leerlingen werken binnen de 2 hoogste leerlijnen van een zeer moeilijk lerende leerling. Dit is leerroute 3 en 4. De leerlingen met een lagere intelligentie en leerroute 1 en 2 kunnen bij ons in Nijkerk niet het onderwijsaanbod krijgen dat voor hun noodzakelijk is. Wij verwijzen hen door naar EduCare-school De Lelie SO in Harderwijk of naar een school in de omliggende plaatsen van Nijkerk waar ZML-onderwijs wordt aangeboden.

Stichting EduCare

EduCare verzorgt gespecialiseerd onderwijs voor kinderen en jong volwassenen die (zeer) moeilijk kunnen leren of die gedragsmoeilijkheden hebben. Soms is het een combinatie van beide aspecten waardoor een goede ontwikkeling (tijdelijk) niet lukt binnen het gewone onderwijs. Onze leraren zijn speciaal opgeleid om deze kinderen te helpen. Samen met onderwijsassistenten en verschillende specialisten bieden we leerlingen een veilig en stimulerend ontwikkelingsklimaat. Alles is aanwezig om elk kind te bieden wat het nodig heeft. Zo krijgt iedereen bij ons de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Koningin-Emma-Lelie-Nijkerk-Adshine-34
Koningin-Emma-Lelie-Nijkerk-Adshine-42-1920
Koningin-Emma-Lelie-Nijkerk-Adshine-46
Koningin-Emma-Lelie-Nijkerk-Adshine-37
Koningin-Emma-Lelie-Nijkerk-Adshine-36
Koningin-Emma-Lelie-Nijkerk-Adshine-45
KES gebouw